Is er vanaf 1 juli weer autocross mogelijk in Nederland?

De nationale autosportfederatie KNAF is van mening dat er vanaf 1 juli weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden in Nederland. In een gezamenlijk statement met de KNMV, de bond voor motorrijders, heeft de KNAF laten weten dat er een plan ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de nationale competities weer op te starten.


Vanaf heden mogen de trainingen in de auto- en motorsport op goedgekeurde accommodaties weer opgestart worden, maar de KNAF en KNMV zijn van mening dat er niet echt een verschil bestaat met wedstrijden. Om die reden hebben de beide federaties om een uitzonderingspositie gevraagd bij het ministerie van VWS. Aan de hand van een protocol moet VWS bekijken of de auto- en motorsport in Nederland inderdaad weer opgestart mag worden.

In een verklaring liet men weten: “Daarom hebben de KNAF en KNMV gezamenlijk een protocol opgesteld voor de organisatie van alle auto- en motorsportwedstrijden zonder publiek op alle daarvoor geschikte accommodaties (racecircuit, kartbaan, crossbaan, grasbaancircuit en enduro-/offroad-/trialterrein) in Nederland die door de KNAF en/of KNMV zijn erkend en goedgekeurd.” In het geval van de autocross kan de term ‘geschikte accommodaties’ nog een struikelblok zijn, aangezien het merendeel van de locaties waar gereden wordt niet van permantente aard is. Het is derhalve maar de vraag of voor alle takken van autosport een uitzondering gemaakt kan worden.

Net nu Nederland op de goede weg is het met het oplossen van de corona problematiek, mag het vrijgeven van auto- en motorsport geen probleem vormen voor de volksgezondheid: “Het protocol voldoet aan de RIVM-richtlijnen en heeft als uitgangspunt dat een eventuele versoepeling van regels nooit mag leiden tot een terugval in de crisis. Daar zitten we immers nog middenin en ieders gezondheid heeft onze prioriteit. Auto- en motorsport zijn echter geen ‘contactsporten’ en de deelnemers dragen altijd beschermende kleding en een helm. Het risico op besmetting is daardoor nihil en zeker niet groter dan tijdens een training.”

Men denkt een sterke zaak te hebben: “Dankzij de steun en medewerking van NOC*NSF ligt ons protocol nu ter goedkeuring bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daar wordt besloten of de auto- en motorsport in aanmerking komen voor een uitzondering op de regel. Let op, dit is dus nog geen gedane zaak. We vragen veel van het ministerie, maar zijn er wel van overtuigd dat we ons standpunt sterk hebben beargumenteerd.”

RangPang trainingsdag
Vorige week werd al bekend dat ACV Rang Pang een trainingsdag wil organiseren in Lopik. Deze zou plaats moeten vinden op zaterdag 18 juli. Voor dit evenement, waarbij geen publiek welkom is, heeft men een ruime indeling van het rennerskwartier en alle administratieve zaken worden op digitale wijze afgehandeld. Het doorgaan van het evenement is echter nog sterk onder voorbehoud, laat de organisatie weten.